14SS

Stylist: Atsushi Kimura
Photo: Kenji Fujimaki
Hair: Ryusuke Toyama
Model: Kenny / Janny

YouTube
YouTube
Instagram